Do końca pandemii na wszystko -50%. Trzymajcie się zdrowo!

Szukaj

Formularz zwrotu

Poniżej znajduje się tekst formularza odstąpienia od umowy. Formularz można również pobrać TUTAJ.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………………………………

   Miejscowość, data

………………………………………….

 ………………………………………….

………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres zamieszkania

bambooja Agnieszka Jeziak-Gręda

ul. Jana III Sobieskiego 17a/44

42-217 Częstochowa

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa nr ……………………………… zawarta dnia…………………………….. w……………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………… zł (słownie ………………………………………………………………. złotych)

przelewem na konto bankowe nr ……………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem.

…………………………………

   Podpis Konsumenta

UWAGA:  Wypełniony formularz wraz z towarem odeślij na adres:

bambooja Agnieszka Jeziak-Gręda

ul. Jana III Sobieskiego 17a/44

42-217 CzęstochowaW celu dokonania zwrotu prosimy wypełnić niniejszy formularz i przesłać wraz ze zwracanymi towarami na adres:

bambooja Agnieszka Jeziak-Gręda

ul. Jana III Sobieskiego 17a/44

42-217 Częstochowa

Polska

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów